Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CocktailWorkz

Cocktailworkz gevestigd aan Ginnekenweg 311, 4835NC te Breda, samenwerkende met verschillende locaties door heel Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Definitie opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
 • Definitie Opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, en/of organisatie van, en/ of uitvoering van een evenement. Dan wel die zich – in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
 • Definitie overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, en/ of organisatie van, en/ of uitvoering van een evenement.

Artikel 2. Reserveringen

 • Reserveringen voor onze diensten kan zowel telefonisch, via mail of offerte formulier aangevraagd worden.
 • Na telefonisch contact dient alsnog de aanvraag via het offerte formulier/mail te worden ingediend. Deze handelswijze zorgt ervoor dat wij alle gegevens hebben welke wij nodig hebben zodat de aanvraag sneller en beter beantwoord kan worden.
 • Het aantal personen kan tot 2 dagen voor aanvangsdatum kosteloos gewijzigd worden.
 • De minimale kosten staan gelijk aan het bedrag voor 8 personen, exclusief bijkomende kosten.
 • Offertes van CocktailWorkz hebben normaliter een geldigheidsduur van 5 kalenderdagen. Met uitzondering van aanvragen met een langere planningshorizon, dit in goed onderling overleg.
 • Een reservering is pas definitief na een (digitaal) akkoord van de klant. Dit zal ten aller tijde schriftelijk bevestigd worden door cocktailworkz.nl

Artikel 3. Annulering

 • Tot 7 dagen voor aanvang, kan er kosteloos geannuleerd worden.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de uitvoerdatum, zal er 25% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf 2 dagen voor de uitvoerdatum, zal er 50% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering op de dag van aanvang wordt het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 • Annuleren dient schriftelijk te geschieden via het e-mailadres info@cocktailworkz.nl

Artikel 4. Te laat komen

 • Cocktailworkz.nl heeft het recht om uw deelname te weigeren mocht u meer dan 30 minuten te laat zijn, bij het te laat komen van 10 – 30 minuten kan er worden besloten de activiteit in te korten.

Artikel 5. Facturen en betaling

 • Facturen onder de €600,- dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de uitvoer datum volledig te zijn overgemaakt naar het rekeningnummer van CocktailWorkz (te zien op de factuur).
 • Voor facturen boven de €600,-, dient 50% van het totaalbedrag uiterlijk 5 werkdagen voor de uitvoerdatum op het desbetreffende rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd is tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • De eindfactuur wordt direct na het evenement toegezonden door de Opdrachtnemer en deze dient binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan door de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

Artikel 6. Huisregels CocktailWorkz

 • Tijdens onze activiteiten kunnen foto’s -en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door CocktailWorkz georganiseerde activiteit bezoekt gaat hiermee akkoord!
 • Minimale deelnemers leeftijd met alcohol is 18 jaar
 • Wanneer een deelnemer hinderlijk, agressief of grensoverschrijdend gedrag vertoont, mag de bartender deze persoon de workshop weigeren zonder recht op restitutie.

Artikel 7. Thuis Cocktail workshop

 • Alle eerdergenoemde artikelen zijn ook geldig voor artikel 7.
 • De minimale kosten staan gelijk aan het bedrag voor 8 personen, exclusief bijkomende kosten.
 • Een uur voor aanvang van een activiteit voor de voorbereiding en na de cocktail workshop een uur schoonmaak en opruimen
 • Binnen gemeente Breda berekenen wij geen reiskostenvergoeding.
 • Buiten gemeente Breda berekenen wij 32 eurocent per kilometer aan reiskosten.

© 2023 CocktailWorkz. All right reserved. | Built with 🍸 by ASAP